S.G.CZ, spol. s r.o. is Czech private limited company founded in 1992 and is contracting and engineering company supplying projects of electrical parts of complete plants.

Kioskové trafostanice, montáž a opravy trafostanic

Modernizace rozvoden

Kioskové trafostanice patří k nejmodernějším typům trafostanic. Společnost S.G. CZ, spol. s r.o. se zaměřuje převážně na dodávku betonových kiosků, které obsahují všechna potřebná technologická zařízení. Trafostanice mají vynikající provozní vlastnosti a potřebné bezpečnostní, ekologické i architektonické parametry. Výhody kioskových trafostanic jsou zejména následující:

  • variabilita – různé velikosti, parametry a typy, lze je osadit v podstatě jakoukoliv technologií
  • rychlost výstavby
  • nízké provozní náklady – jsou téměř bezúdržbové
  • bezpečnost – následky havárie technologie jdou na vrub kiosku bez ohrožení osob pohybujících se v okolí trafostanice
  • možnost výběru architektonických parametrů
  • možnost výstavby i v zimním období
  • ekologie

Kioskové trafostanice jsou vhodné pro zařazení do distribučních sítí pro napájení např. výrobních závodů, průmyslových zón, obytných lokalit, tak i pro vyvedení výkonu z různých výroben elektrické energie (fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren, bioplynových stanic apod.).

Dodávka kioskových zděných trafostanic na klíč začíná návrhem nejvhodnějšího řešení pro danou konkrétní zakázku přes zpracování projektové dokumentace a jejího odsouhlasení distribuční společností (ČEZ, E.ON), vlastní dodávku, uvedení do provozu a revizi. Samozřejmostí je zajištění realizace VN přípojky včetně dodávky realizační projektové dokumentace taktéž schválené distributorem elektrické energie (ČEZ, E.ON), pokud ji zákazník požaduje.

Za poslední 3 roky jsme dodali na trh desítky kioskových betonových trafostanic splňujících ta nejpřísnější kritéria a samozřejmostí je zajištění rychlého a kvalitního záručního i pozáručního servisu ať již formou servisních zásahů na bázi jednotlivých objednávek či dlouhodobých smluv, které zahrnují kromě dostupného servisu do 24 hodin od nahlášení závady také preventivní prohlídky, údržbu či jejich monitoring.

viz. Reference dodávek kiskových trafostanic

kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice

Contacts

CONTACTS (SK)

Managing Director :
Ing. Vladimír Bursák
vladimir.bursak@sg-brno.cz
CONTACTS (CZ)

Managing Director:
Ing. Vladimír Bursák
vladimir.bursak@sg-brno.cz
Chief Designer:
Ing. Peter Weag
weag@sg-kosice.sk
Sales :
Robert Filáček
Robert.Filacek@sg-brno.cz

Where to find us

Kavečianska cesta 14/B
040 01 Košice

Tel/fax:
+421 55 633 19 50
e-mail:
sgroup@sg-kosice.sk
www.sg-kosice.sk
See on map...
Jižní náměstí 5
619 00 Brno

tel.: +420 543 250 722
fax: +420 543 250 769
e-mail: sgroup@sg-brno.cz
www.sg-brno.cz
See on map...