Удельный вес CZ, спол. с r.o. это частная чешская компания основана в 1992 году на рынке на поставку, ремонт, модернизация и обслуживание MV-LV подстанции.
новости
28.11
2011

EATON – интересное оборудование
Компания EATON выпустила на рынок новое оборудование и распределительные системы:

вакуумный выключатель W-VACi модульная система Power Xpert FMX выдвижная система Power Xpert UX

28.2.
2012

Измерение и оптимизация мощности фотовольтаических электростанций
В эти трудные времена, нежелание правительства фотоэлектрических устройств всех видов, особенно в виде дополнительных налогов солнечной регулярное техническое обслуживание, измерение производительности и оптимизации фотоэлектрических электростанций для каждого инвестора в ценах на золото ...

Kioskové trafostanice, montáž a opravy trafostanic

Modernizace rozvoden

Kioskové trafostanice patří k nejmodernějším typům trafostanic. Společnost S.G. CZ, spol. s r.o. se zaměřuje převážně na dodávku betonových kiosků, které obsahují všechna potřebná technologická zařízení. Trafostanice mají vynikající provozní vlastnosti a potřebné bezpečnostní, ekologické i architektonické parametry. Výhody kioskových trafostanic jsou zejména následující:

  • variabilita – různé velikosti, parametry a typy, lze je osadit v podstatě jakoukoliv technologií
  • rychlost výstavby
  • nízké provozní náklady – jsou téměř bezúdržbové
  • bezpečnost – následky havárie technologie jdou na vrub kiosku bez ohrožení osob pohybujících se v okolí trafostanice
  • možnost výběru architektonických parametrů
  • možnost výstavby i v zimním období
  • ekologie

Kioskové trafostanice jsou vhodné pro zařazení do distribučních sítí pro napájení např. výrobních závodů, průmyslových zón, obytných lokalit, tak i pro vyvedení výkonu z různých výroben elektrické energie (fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren, bioplynových stanic apod.).

Dodávka kioskových zděných trafostanic na klíč začíná návrhem nejvhodnějšího řešení pro danou konkrétní zakázku přes zpracování projektové dokumentace a jejího odsouhlasení distribuční společností (ČEZ, E.ON), vlastní dodávku, uvedení do provozu a revizi. Samozřejmostí je zajištění realizace VN přípojky včetně dodávky realizační projektové dokumentace taktéž schválené distributorem elektrické energie (ČEZ, E.ON), pokud ji zákazník požaduje.

Za poslední 3 roky jsme dodali na trh desítky kioskových betonových trafostanic splňujících ta nejpřísnější kritéria a samozřejmostí je zajištění rychlého a kvalitního záručního i pozáručního servisu ať již formou servisních zásahů na bázi jednotlivých objednávek či dlouhodobých smluv, které zahrnují kromě dostupného servisu do 24 hodin od nahlášení závady také preventivní prohlídky, údržbu či jejich monitoring.

viz. Reference dodávek kiskových trafostanic

kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice
kioskové trafostanice

Контактные лица

Директор компании:
Инж. Владимир Бурсак
Vladimir.Bursak@sg-brno.cz
Отдел продаж:
Павел Ганак
pavel.hanak@sg-brno.cz
Диагностика и сервис:
Роман Бенеш
roman.benes@sg-brno.cz
Отдел продаж – прочие территории:
Роберт Филачек
+420 608 558 084
Robert.Filacek@sg-brno.cz
Главный конструктор:
Инж. Peter Weag
weag@sg-kosice.sk

Как нас найти

Kavečianska cesta 14/B
040 01 Košice
тел.:
+421 55 633 19 50
e-mail:
sgroup@sg-kosice.sk
www.sg-kosice.sk
найдете нас на карте...
Jižní náměstí (Ижни намнести) 5
619 00 Brno

тел.: +420 543 250 722
факс: +420 543 250 769
ИН: 25544471
e-mail: sgroup@sg-brno.cz
www.sg-brno.cz
найдете нас на карте...