Удельный вес CZ, спол. с r.o. это частная чешская компания основана в 1992 году на рынке на поставку, ремонт, модернизация и обслуживание MV-LV подстанции.
новости
28.11
2011

EATON – интересное оборудование
Компания EATON выпустила на рынок новое оборудование и распределительные системы:

вакуумный выключатель W-VACi модульная система Power Xpert FMX выдвижная система Power Xpert UX

28.2.
2012

Измерение и оптимизация мощности фотовольтаических электростанций
В эти трудные времена, нежелание правительства фотоэлектрических устройств всех видов, особенно в виде дополнительных налогов солнечной регулярное техническое обслуживание, измерение производительности и оптимизации фотоэлектрических электростанций для каждого инвестора в ценах на золото ...

Fotovoltaické elektrárny, VN zařízení


Měření a optimalizace výkonu fotovoltaických elektráren

Solární panely

V dnešní  nelehké  době  vládní  averze  k fotovoltaickým  zařízením  všeho  druhu,  zejména  v podobě  dodatečné  tzv.  solární  daně,  má  pravidelná  údržba,  měření  a  optimalizace  výkonu  fotovoltaické  elektrárny pro každého investora cenu zlata…vždyť ztráty výkonu způsobené závadou komponent FVE převážně mnohonásobně převyšují náklady na pravidelnou údržbu.

Nezbytná  je  tedy  pravidelná  kontrola  a  údržba  jednotlivých  elektrických  zařízení    FVE v měření  FVE,  doporučujeme provést prvotní měření s cílem zjistit stav jednotlivých zařízení a identifikovat části s nejnižším relativním výkonem. Tato měření jsou následující :

Zobrazit více ...


Nabízíme GSM monitoring pro fotovoltaické elektrárny a další výrobny elektrické energie

Každý investor potřebuje znát stav výroby FVE, tedy nějaký monitorovací systém, který informuje správce zařízení o tom, co se na elektrárně právě děje a dává mu možnost rychle reagovat v případě poruchy. Nábízíme instalaci systému v různém rozsahu podle požadavku zákazníka, který jej okamžitě informuje SMS zprávou, případně emailem o stavu zařízení

Jedná se o dodávku a montáž GSM komunikačního systému pro monitorování a ovládání vstupního pole rozváděče 22kV na FVE. Tento může být umístěn do stávající skříně dispečerského řízení nebo do nové skříně a jeho napájení je zajištěno z baterie dispečerského řízení nebo z rozváděče UPS.

Zobrazit více ...


Zajišťujeme dodávky dispečerských řízení pro fotovoltaické elektrárny a další výrobny elektrické energie včetně řízení činného a jalového výkonu.

Podle zákona č.211/2011 Sb. je výrobce elektřiny povinen vybavit výrobnu zařízením, které umožňuje dispečerské řízení. Pro výrobny s výkonem nad 2MW platí tato povinnost v termínu do 30.6.2012 a pro výrobny od 100kW do 2MW do 30.6.2013. Některé výrobny sice mají již dnes instalované dispečerské řízení, ale toto nemusí být v rozsahu posledních požadovaných změn, které dříve energetické společnosti nepožadovaly. S.G. CZ, spol. s r.o. zajišťuje, v souladu s posledními požadavky jednotlivých energetických společností, dodávku dispečerských řízení na klíč a to včetně zkoušek s dispečinkem příslušné distribuční společnosti.

Zobrazit více ...


Nastavení digitálních ochran a řídících terminálů

Jednou z důležitých etap uvádění rozvodny do provozu je nastavování zařízení pro ochranu a řízení rozvoden. Firma S.G. CZ se zaměřuje v této oblasti zejména na dodávky renomovaných výrobců SIEMENS a ABB.

Zobrazit více ...

 

Montáže, instalace, odzkoušení a uvedení do provozu

Kompletní práce od demontáže po uvedení do provozu nabízí naše firma jako součást dodávek elektrických zařízení anebo na základě samostatné objednávky na práce. Jedná se zejména o práce spojené s dodávkami VN zařízení renomovaných výrobců ( ABB, Eaton Electric, SIEMENS, Schneider Electric atd. ).

Revize

Nabízíme provádění periodických rozvoden 6 až 35 kV a to buď na základě dlouhodobé smlouvy o provádění pozáručního servisu anebo na základě samostatné objednávky. Dále provádíme pravidelné kontroly zařízení předepsané výrobcem.

 

Projekční práce

Projekční práce zahrnují zpracování technologické dokumentace od dokumentace pro stavební řízení přes realizační projekt až po projekt skutkového stavu. Projekční práce nabízíme jako součást dodávek zařízení.

 

Poradenství

V případě potřeby technické podpory anebo poradenství se můžete obrátit e-mailem na naši firmu, jejíž pracovníci Vám ochotně poradí, popř. můžete získat potřebné informace na oficielních stránkách výrobců.

 

Vrtání železobetonu, betonu , zdiva

Otvory pro rozvody plynu, vody, odpadu, topení, klimatizaci a kabelové trasy


Základní ceník vrtání otvorů jádrovými vrtáky:

Průměr otvoruBetonŽelezobetonZdivo
20-30-mm23,- Kč25,- Kč15,- Kč
40-50-mm25,- Kč27,- Kč18,- Kč
60-70-mm27,- Kč28,- Kč21,- Kč
80-90-mm28,- Kč30,- Kč23,- Kč
100-110-mm30,- Kč32,- Kč27,- Kč
120-130-mm32,- Kč34,- Kč30,- Kč
140-150-mm34,- Kč36,- Kč32,- Kč

Cena je stanovená za 1cm vrtu.

Zobrazit více ...

 

Doprava k zákazníkovi

Jako součást dodávek elektrických zařízení nabízíme dopravu zařízení na určené místo.

Контактные лица

Директор компании:
Инж. Владимир Бурсак
Vladimir.Bursak@sg-brno.cz
Отдел продаж:
Павел Ганак
pavel.hanak@sg-brno.cz
Диагностика и сервис:
Роман Бенеш
roman.benes@sg-brno.cz
Отдел продаж – прочие территории:
Роберт Филачек
+420 608 558 084
Robert.Filacek@sg-brno.cz
Главный конструктор:
Инж. Peter Weag
weag@sg-kosice.sk

Как нас найти

Kavečianska cesta 14/B
040 01 Košice
тел.:
+421 55 633 19 50
e-mail:
sgroup@sg-kosice.sk
www.sg-kosice.sk
найдете нас на карте...
Jižní náměstí (Ижни намнести) 5
619 00 Brno

тел.: +420 543 250 722
факс: +420 543 250 769
ИН: 25544471
e-mail: sgroup@sg-brno.cz
www.sg-brno.cz
найдете нас на карте...